Kehittämisrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin

Business Finlandin Kehittämisrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin ja ELY-keskuksen koronarahoitus / Häiriörahoitus / Koronarahoitus - pikaohjeet rahoituksen hakemiseen

Huom. Häiriötilanteen avustusrahoituksen haku on päättynyt ma 8.6.2020.

Pikaohjeet Business Finlandin myöntämän rahoituksen hakuun:

 1. Lue Business Finlandin ohjeet ja usein kysytyt kysymykset, pääset niillä pitkälle!
 2. Tarkista, että muotoseikat täyttyvät; mm. yhtiömuoto on osakeyhtiö; kokoluokka on 6+ hlöä, haussa kysytään tai tarkistetaan joitain asioita kuten:
  • Yhtiön de minimis -kertymä (max. 200ke kuluva 2020 ja kaksi edellistä tilikautta; huom. jos yhtiö on konsernin osa, lasketaan yhteen). Jos et ole mitään julkista tukea saanut, voit ohittaa koko kohdan. Jos olet saanut, tarkista rahoituspäätöksestä, mitä tukea se oli. Finnveran tai Business Finlandin myöntämässä lainassa se voi olla pieni määrä korkotukea.
  • Oman pääoman eli OPO:n tilanne (oltava väh. puolet osakepääomasta, katsotaan Kaupparekisteriin toimitetusta tilinpäätöksestä). Katso esimerkki, miten löydät rivin tilinpäätöksestäsi.
  • PK-yrityksen asema (ei yli 25 % omistusta suurella yrityksellä; jos osakkaana VC/rahasto, alle 50 %:n osuus). Lähes varmasti olet rajan alapuolella, katso määritelmä. Pe 27.3. päivitetyn linjauksen mukaan tuli BF:n osalta alaraja henkilöstölle (6 hlöä).
  • Yhtiöllä ei ole verovelkaa (tai sitä on vähän JA siitä on tehty verottajan kanssa maksusuunnitelma)
  • FYI: Nämä kaikki ehdot tulevat EU:n valtiontukien reunaehdoista.
 3. Suunnittele, miten kehität uutta liiketoimintaa (uusia palveluita, selvität uusia markkinoita, vaihteohtoisia tuotantoketjuja jne).
  • Toimilla pitää olla uskottavat edellytykset säilyttää yhtiön tasolla kannattava liiketoiminta (= voitollinen) tai päästä siihen.
  • Suhteuta kehitysprojekti ja tukimäärä liiketoimintaasi - jos se ei voi kasvaa projektin avulla, silloin avustus kehittämiseen ei liene julkisen tuen tehokasta käyttöä eikä projektia välttämättä kannata pidemmälle miettiä.
  • Projektissa voi olla vaikka 2-4 eri tehtävää, kuvaa kukin lyhyesti, mitä kehitetään (tehtävillä ei jatketa nykyisen liiketoiminnan pyörittämistä; saat tätä toki jatkaa kohdentamatta kuluja projektille; jos vain siihen tarvitset rahoitusta, hae pankilta tai Finnveralta käyttöpääomarahoitusta).
  • Projektin kulujen eli projektissa tehtävän kehittämisen pitää kohdistua uuteen tekemiseen (valmistelevaan työhön kuten suunnitteluun)
  • Kulu ei voi olla operatiivisen liiketoiminnan kulu, ei suoraa jakelua (esim. verkkokaupan avaaminen) eikä ole myyntiä eikä markkinointia.
  • Jos suunnittelet uuden verkko- tai muun palvelun, voi olla perusteltua testata sen projektissa kehitetty alustava versio jonkun asiakkaan kanssa eli toteutat palvelun minimikelpoisena kokeeksi ja keräät palautteen ja kehitysideat, projektikielellä pilotoit palvelun nähdäksesi, kannattaako jatkokehittää. Ihan jokaisen palvelun osalta tämä ei tietenkään ole mahdollista. Epäselvää? Googleta esim. 'ketterä palvelukehitys' tai 'MVP'.
  • Projektilla on alkupäivä ja suunniteltu loppupäivä - kulut ja tehtävät toteutuvat näiden päivien välissä. Alkupäivä on aikaisintaan hakemuksen jättöpäivämäärä (tai laita suosiolla seuraava päivä, jos jätät sen klo 23 illalla). Seuraavaan kuun alku voi olla myös hyvä päivämäärä aloittaa. Ehkä haluat odottaa rahoituspäätöksen ensin ja aloitat kunnolla työn vasta sitten.
  • Arvioi, miten toimenpiteet vaikuttavat yrityksen liiketoimintaan eli perustele rahoituksen positiivinen vaikutus (uutta liikevaihtoa, uusia asiakkaita jne). Ilman vaikutusta ei ole perusteita rahoittaa kehitysprojektia. Vältetään lomautukset. Tavoitellaan uutta liikevaihtoa XXX ke 2021. Tässä XXX on paljon paljon isompi kuin se tuki, mitä nyt haet.
 4. Laadi kustannusarvio vaikka Excelillä:
  • rahapalkat + 30 % sivukulut (arvioi se osuus henkilöiden työajasta, joka kohdistuu kehittämiseen, harvoin 100 %:ia kenelläkään tiimissä)
  • ostopalvelut (välttämättömät palvelut kehittämisen tueksi: palvelumuotoilua, ohjelmistokehitystä jne. - ohjelmisto ei ole palvelu eikä laiteosto)
  • muut kulut on enintään 0,2 * (rahapalkat + ostopalvelut) ja tämä osuus kattaa arvioitua vuokraa, kirjanpitoa, puhelinkuluja, matkakuluja jne., joita ei tarvitse eritellä, asetat vain sopivan tason näille.
 5. Avaa rahoitushakemus asiointipalvelussa osoitteessa asiointi.businessfinland.fi/asiointi - vastaa lomakkeen kysymyksiin:
  • Kuvaa yrityksen omistusrakenne eli osakeyhtiön omistajat ja omistusosuudet (sekä mahdolliset tytäryhtiön tai asema konsernissa)
  • Kuvaa, miten avainhenkilöt ovat mukana (päätoimisia, sivutoimisia; mitä työntekijöitä ja henkilöresursseja yhtiöllä on). Tuo tässä esiin tuo 6 henkilön roolit ja työpanos, jos et ole selvästi tuon yläpuolella.
  • Kerro, miten korona on vaikuttanut liiketoimintaan (mitä häiriöitä on aiheutunut liiketoiminnalle)
  • Selvitä saadut de minimis -tuet; tiedot löytyvät tukipäätöksistä, jos niitä on (esim. Innovaatioseteli, Tempo, ELY:n kehittämisavustus)
  • Täytä projektin nimi, alku- ja loppupäivämäärä, oma projektitunniste on keksimäsi lyhenne projektin nimelle
  • Suorituskunta: lähtökohtaisesti missä kehitystyö tehdään, lienee on sama kuin yhtiön kotipaikka
  • Kuvaa suunnittelemasi kehitysprojektin tehtävät ja miten projekti toteutetaan tai tiivistelmä ja liitä suunnitelma liitteenä hakemukselle
  • Kuvaa samaan kenttään tai projektisuunnitelmaan suunnittelemasi projektin (eli rahoituksen) vaikutus liiketoimintaan
  • Täytä kustannusarvio tekemäsi Excelin mukaan (täytä kentät vaikka laittaisit taulukon osaksi projektisuunnitelmaa liitteeseen)
  • Täytä oma rahoitus eli 20 %:ia kuluista (helpoin tilanne, jos se on yhtiön kassavarat, jolloin valitse rahoituksen tilaksi 'päätös')
  • Kirjoita vapaa saate: "Hei, tässä hakemuksemme, [toista vaikka projektin merkitys eli keskeinen vaikutus yritykselle]. Toimitan mielellään lisätietoja tarvittaessa. [alle lähettäjän nimi ja asema, yhteystiedot]
  • Lisää liitteet:
  • a) projektisuunnitelma jos teit erillisen
  • b) taseajo, jos Kaupparekisterin tilinpäätös ei täytä OPO-ehtoa, mutta tilanne on korjaantunut
  • c) selvitys muusta rahoituksesta, jos se ei ole kassavarat (esim. lainapäätös liikepankilta, jos otat lainan projektia varten)

ELY-keskuksen myöntämän rahoituksen haku:

1. Lue ELY-keskuksen ohjeet www.ely-keskus.fi/web/ely/poikkeusrahoitus

2. Tarkista kriteerit (yritys työllistää 1-5 hlöä; OPO ja de minimis kuten BF yllä)

3. Suunnittele kehityshanke (kts yllä):

"Kuvaa konkreettisesti hankkeen sisältö, tavoitteet ja toimenpiteet koronavirusepidemian aiheuttamassa häiriötilanteessa. Perustele, miten tämän hankkeen toteuttamisen voidaan odottaa parantavan yrityksen tilannetta nykyisessä häiriötilanteessa."

4. Laadi kustannusarvio vaikka Excelillä:

  • rahapalkat + 50 %:n sivukulut (arvioi se osuus henkilöiden työajasta, joka kohdistuu kehittämiseen, harvoin 100 %:ia kenelläkään tiimissä)
  • ostopalvelut (välttämättömät palvelut kehittämisen tueksi: palvelumuotoilua, ohjelmistokehitystä jne. - ohjelmisto ei ole palvelu eikä laiteosto)

5. Avaa ja täytä hakemus asiointipalvelussa. Palveluun pääsee sisään tästä: https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi

 • Tarkista yrityksen ja yhteyshenkilön yhteystiedot, täytä yhtiön omistajat
 • Tarvitset kahden edellisen tilikauden hlömäärän, liikevaihdon, taseen loppusumman sekä ennusteet käynnissä olevalta (esim 1/12/2020) sekä 2 seuraavaa
 • Täytyä hankkeen perustiedot (toteuttamisaikataulu: aloitus aikaisintaan jättämistä seuraava päivä, lopetus vaikkpa kuun loppu joskus 3-6kk päästä)
 • Siirrä hankesuunnitelman teksti hakemukselle tai lisää liitteeksi
 • Täytä kustannusarvio tekemäsi Excelin mukaan (täytä kentät vaikka laittaisit taulukon osaksi projektisuunnitelmaa liitteeseen)
 • Täytä oma rahoitus eli 20 %:ia kuluista (jos yhtiön kassavarat, valitse niiden lähde eli laina, pääomasijoitus tai tulorahoitus)